Naftos žemėje liko:

PDF Print
There are no translations available.

VŠĮ "Smart&green city"

VŠĮ "Smart&green city" TIKSLAS - sutelkti į vieną vietą kuo daugiau visuomeninių organizacijų, valdžios institucijų atstovų, verslo sektoriaus atstovų tam, kad kartu pradėtume mąstyti, skaičiuoti, optimaliai išmokti naudoti gamtinius, energetinius resursus.

Vienas iš pačių realiausių valdymo ir vartojimo modernizavimo projektų, leisiančių įdiegti naujus principus ir technologijas, nemažinant žmonijos vartojimo poreikių minimizuoti resursų vartojimą yra projektas "Išmanusis žalias miestas". Žinoma, sąvoka "Išmanusis žalias miestas"  yra sąlyginė - tai gali būti Širvintų ar Druskinininkų lygio miestas, bet tai gali būti ir visa planeta.

"Smart&green city" arba "Išmanusis žalias miestas" - tai neapibrėžto dydžio teritorija, turinti savo valdymo institucijas, biudžetą, infrastruktūrą, viešuosius ir ekonominius objektus bei atitinkamą kiekį gyventojų. Šioje teritorijoje, panaudojant naujausius mokslo pasiekimus visų lygių valdyme, ekonomikoje, įvairiose struktūrose, gyventojų buityje, optimaliausiai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, žmogiškuosius, infrastruktūrinius ir gamybinius resursus, duomenų bazes, informacinius srautus galima minimaliai panaudoti būtiną resursų kiekį ir  maksimaliai tenkinti gyventojų poreikius bei minimaliai teršti gamtą bei aplinką.

"Išmanusis žalias miestas" - tai  visuma išmaniųjų žaliųjų teritorijų, sudarančių vieningą junginį - valstybę, su visomis valdymo institucijomis, infrastruktūra, statiniais, struktūromis, ekonomika, visais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

"Išmanusis žalias miestas" - tai tam tikras skaičius valstybių, kuriose egzistuoja panašios verslo ir valstybės sandaros sistemos.

Pagrindinės "Išmanusis žalias miestas"  sudėtinės dalys:

Energetika;

Transportas;

Medicina;

Švietimas;

Viešos paslaugos;

Medžiaginių, žmogiškų ir infrastruktūrinių resursų valdymas;

Viešas administravimas;

Informacijos valdymas;

Valstybinių institucijų valdymas;

Įmonių valdymas.

 

Mes siūlome prisidėti prie mūsų miesto, mūsų šalies, mūsų planetos išsaugojimo ir klestėjimo.

Kviečiame bendraminčius, asociacijas, valstybės, verslo sektoriaus, tarptautinių organizacijų atstovus jungtis prie mūsų veiklos. Tik veikdami kartu ir išvien greičiau galėsime sukurti tikrai laisvą energetikos rinką Lietuvoje, mažinti konkurenciją, mažinti energetinių resursų ir gamtinių išteklių kainas Lietuvoje, sukursime prielaidas efektyviai  naudoti energetinius resursus, bus įvykdyti ES direktyvos ir reikalavimai, kils gyventojų gerbūvis.

 

 

Kontaktai

VŠĮ "Smart&Green city"

Adresas: Vilnius, Akademijos g. 2

Tel.: +370 652 65533

El.paštas: info@smartandgreencity.com